Internationale werking

Internationaal
De solidariteit van het ACV reikt verder dan onze landgrenzen
Internationale solidariteit en samenwerking is meer dan ooit onontbeerlijk voor de uitbouw van een sterke vakbeweging. Vandaar dat ACV Voeding en Diensten actief lid is van volgende internationale vakbondskoepels.
  • Voor de voedingsnijverheid, de tabak en de horeca : IUF (Internationale Vakbond voor Voeding, Landbouw, Horeca, Restauratie, Tabak en aanverwante sectoren)
    • Europese tak: EFFAT (Europese Federatie voor Voeding, Landbouw en Toerisme)
  • Voor de voedingshandel, de bewaking en de schoonmaak : UNI (Union Network International, internationale vakbond voor dienstensectoren) 
Wij ondersteunen vakbonden over de hele wereld, via samenwerking en acties. Lees meer over de internationale website op de website van het ACV.