Ondernemingswerking

Op ondernemingsniveau zijn er verschillende overlegvormen met de werkgever. We zetten ze op een rijtje.

Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) moet worden opgericht in bedrijven vanaf 100 werknemers. Enkele bevoegdheden:
 • de jaarlijkse verlofkalender;
 • tijdelijke of economische werkloosheid;
 • tijdkrediet;
 • betaald educatief verlof;
 • de jaarlijkse financiële en economische informatie (EFI)
 • de sociale balans

De aanduiding van de afgevaardigden van de werknemers gebeurt via de sociale verkiezingen, die om de vier jaar worden georganiseerd.

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

In ondernemingen vanaf 50 werknemers wordt een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) samengesteld. De werknemersafgevaardigden worden verkozen via sociale verkiezingen. Het CPBW houdt zich voornamelijk bezig met het welzijn op het werk. Ze waken over:
 • veiligheid;
 • ergonomie;
 • gezondheid;
 • milieu;
 • hygiëne.

Syndicale delegatie

De syndicale delegatie is de motor van de vakbondsactie in de onderneming. Zij is de spreekbuis van de werknemers naar de directie toe.
Ze waakt over een goede arbeidsorganisatie, verzet zich tegen negatieve maatregelen van werkgeverszijde en formuleert eisen bij onderhandelingen. Samen met de bevoegde secretaris kan de syndicale delegatie op ondernemingsvlak onderhandelde collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) afsluiten. Deze akkoorden leggen de arbeidsvoorwaarden vast.