Vooruit met vorming

Vakbondswerk is niet eenvoudig. Onze militanten moeten op de hoogte zijn van talloze wijzigen op bedrijfsvlak en moeten tegen de stroom inroeien tegen sommige maatschappelijke tendensen. Om hen zo goed mogelijk te begeleiden, heeft ACV Voeding en Diensten een vormingsvzw opgericht (Vooruit met vorming). Delegees hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan onthaaldagen, studiedagen en vormingen.
Ben je militant en ben je geïnteresseerd in het vormingsaanbod? Neem dan contact op met je secretaris of stuur een mail naar vorming.voeding@acv-csc.be
 

Foto's vormingen