Arbeiders- en bediendencentrales klaar voor de toekomst

Vandaag is een belangrijk akkoord gesloten dat de toekomst van de centrales van het ACV zal hertekenen. De voorzitters van ACV Voeding en Diensten, ACV BIE, ACV-CSC Metea, ACV Transcom, CNE-GNC en LBC-NVK hebben een protocol afgesloten om samen een nieuw organisatiemodel uit te werken.

Over de statuten van arbeiders, bedienden, kaderleden en contractuelen heen en over de verschillende sectoren van de privé-sector, zal men de bevoegdheidsverdeling tussen de centrales hertekenen. Een nieuwe operationele organisatiestructuur zal klaar zijn tegen eind 2019.
 
De betrokken  ACV-centrales – waaronder ACV Voeding en Diensten - gaan voluit voor een slagvaardig syndicaal model voor de toekomst waarbij eenheid van de werknemersgroep centraal staat. En dit zowel op ondernemings- als op sectoraal vlak. De centrales van het ACV illustreren daarmee ten volle hun bereidheid tot aanpassing van de syndicale werking aan een wijzigende wereld waarin het statuut van een werknemer niet langer het criterium zal zijn voor de organisatie van de syndicale werking. Het ACV is overtuigd dat dit de slagkracht van de vakbeweging zal versterken.

Pia Stalpaert
Voorzitter ACV Voeding en Diensten