€ 1,6 miljoen gerecupereerd voor onze leden in 2017

In 2017 hebben de dienstverleners van ACV Voeding en Diensten maar liefst € 1.615.314 aan loon en vergoedingen gerecupereerd voor onze leden, die zonder onze tussenkomst niet zouden uitbetaald zijn door de werkgever.
Wist je dat? Je vakbond je kan bijstaan als je werkgever loon of een premie niet correct heeft uitbetaald. Enkele voorbeelden: 
  • Je hebt recht op een sectorale premie (bvb: kledijvergoeding), maar je werkgever heeft die niet betaald. 
  • Je wordt ontslagen, maar je werkgever moet je eco-cheques nog uitbetalen. 
  • Je werkgever indexeert al jaren de lonen niet correct. 
  • Je werkgever heeft een verbrekingsvergoeding na ontslag niet correct uitbetaald.
In al deze gevallen kan je contact opnemen met ons. Dankzij onze tussenkomst konden onze leden vorig jaar meer dan € 1,6 miljoen aan rechtmatige lonen en vergoedingen terugwinnen. Een mooi resultaat van onze dienstverleners én… een duidelijk voorbeeld van het nut van lidmaatschap van de vakbond.