Stop aanval op eindeloopbaan: steun ons op 2 oktober!

Arbeidsdeal

Deze zomer heeft de regering Michel nog maar eens zijn goede bedoelingen getoond: de regering wilde met de arbeidsdeal meer mensen aan het werk helpen. Dat had een positief verhaal kunnen worden. Maar finaal draait het weer uit op een nieuwe ronde zware inleveringen voor wie zich elke dag keihard inzet, op het werk of in de zoektocht ernaar. Naast een aanval op de barema’s heeft de regering ook maatregelen genomen inzake de eindeloopbaan, meer bepaald de landingsbaan en het stelsel SWT.
Wie bijvoorbeeld tijdskrediet eindeloopbaan wil nemen, zal dat vanaf 1 januari 2019 pas vanaf zijn/haar 60ste mogen doen. Tot dusver was dat vanaf 55 jaar. Nochtans is dat nu een van de weinig overblijvende uitwegen in heel wat sectoren voor wie moe gewerkt en uitgeteld is. De gevolgen laten zich raden: nog meer langdurig zieken en burn-outs. Werkbaar werk? Vergeet het!

Ons alternatief: 55-60-65

ACV Voeding & Diensten stelt als alternatief het 55-60-65-plan voor:
Op 55 jaar: mogelijkheid tot landingsbaan, met recht op een uitkering
Om een loopbaan werkbaar te maken moeten landingsbanen vanaf 55 absoluut mogelijk zijn; werkgevers moeten hierbij hun verantwoordelijkheid opnemen en dus mee betalen. Werknemers die langer werken dragen ook langer bij aan de financiering van de sociale zekerheid, dus wint iedereen.
Op 60 jaar: mogelijkheid om op SWT (voorheen brugpensioen) te gaan, zonder blijvende beschikbaarheid op de arbeidsmarkt
Vanaf 60 moeten werknemers voor wie het niet langer lukt de keuze voor SWT kunnen maken, en dit zonder dat ze worden opgejaagd door de VDAB.
Op 65 jaar: uiterste pensioenleeftijd, voor iedereen
Op 65 willen we een volwaardig pensioen voor iedereen die dit wil.

Steun ons alternatief op 2 oktober

 Op 2 oktober organiseren de drie vakbonden regionale actiedagen tegen het eindeloopbaanbeleid van de regering Michel. Lig je ook wakker van de asociale en fiscaal onrechtvaardige maatregelen van de regering? Ben je voor een waardige eindeloopbaan? Kom ons dan steunen op de regionale actiedag.
Hieronder een overzicht:
  • Antwerpen: start manifestatie 10.30u. aan Leopold De Waelplaats 
  • Brussel: start manifestatie 10u. aan Albertinaplein 
  • Hasselt: start manifestatie 10.30u. aan station Hasselt. 
  • Gent: start manifestatie 11u. aan Fed. Pensioendienst, Kon. Fabiolalaan 11 
  • Kortrijk: start manifestatie 11u. aan Fed. Pensioendienst, Keer der Vlamingstraat 6 
  • Leuven: start manifestatie 10u. aan het Martelarenplein