Jouw stem, onze toekomst

In 2018 lanceerde ACV Voeding en Diensten een enquête naar aanleiding van de aankomende verkiezingen. We onderzochten welke thema’s onze leden belangrijk vinden en wat hun mening is over sociaal-economische onderwerpen.
 • Volgende fiches zijn ter beschikking:
  • Fiche 1: Geen werkervaring, geen job?
  • Fiche 2: Een vaste job voor jongeren, dat is niet meer van deze tijd
  • Fiche 3: Is onze koopkracht verbeterd ?
  • Fiche 4: Zijn de lonen in Belgïe te hoog?
  • Fiche 5: Meer werken om meer te verdienen ?
  • Fiche 6: Daalt de armoede ?
  • Fiche 7: Is flexibiliteit de oplossing om meer jobs te creëren ?
  • Fiche 8: Een beetje druk is gezond ?
  • Fiche 9: Eerst het werk, dan het privéleven?
  • Fiche 10: Arbeidstijdvermindering, nog van deze tijd?
  • Fiche 11: Betalen we te veel belastingen?
  • Fiche 12: Welke cadeaus kregen bedrijven van de regering Michel I?
  • Fiche 13: Werden onze belastingen rechtvaardiger?
  • Fiche 14: Is mijn eindeloopbaan werkbaarder geworden?
  • Fiche 15: We leven langer, moeten we dan ook langer werken?
  • Fiche 16: Zijn de pensioenen onbetaalbaar?
  • Fiche 17: Betalen jongeren de rekening van de pensioenen?
  • Fiche 18: Kan je beter zelf voor je pensioen zorgen?
  • Fiche 19: Zal het systeem met punten onze pensioenen redden ?
  • Fiche 20: En de zware beroepen?
  • Fiche 21: De sociale zekerheid: een luxe?
  • Fiche 22: De sociale zekerheid: te duur?
  • Fiche 23: De sociale zekerheid, onze toekomst
  • Fiche 24: Worden we overspoeld door migranten?
  • Fiche 25: Waartoe dienen onze acties
  • Fiche 26: Waarom staken?
 • Is onze koopkracht verbeterd?
 • Ons plan '55 - 60 - 65'
 • Raadpleeg hier de onderzoeksresultaten van de enquête ‘Jouw stem, onze toekomst’