Wie zijn we?

ACV Sporta komt op voor de belangen van alle sportbeoefenaars. Het Sporta-lidmaatschap biedt zowel aan professionele sporters als aan amateurs een goede dienstverlening en belangenbehartiging.

Wie kan zich aansluiten

Hieronder vind je enkele concrete vragen die professionele sporters zich kunnen stellen. ACV Sporta weet het antwoord.
 • Wat doe ik als mijn loon niet (tijdig) wordt uitbetaald?
 • Wat gebeurt er als ik zonder werk val?
 • Wat dekt de arbeidsongevallenverzekering?
 • Heb ik recht op een groepsverzekering?
En ook amateursporters die zich aansluiten bij ACV Sporta kunnen met hun vragen bij ons terecht.
 • Wat als ik na een val met de fiets een week niet kan gaan werken?
 • Hoe moet ik de onkostenvergoeding die ik krijg van de club regelen met de belastingen?
 • Wat mag ik verdienen als amateur?
 • Hoe en wanneer kan ik van club veranderen?
Maar de werking van Sporta blijft niet beperkt tot de sportbeoefenaars, het omvat de hele sportsector. Zowel trainers, administratief personeel bij de clubs of terreinverzorgers kunnen beroep doen op Sporta. Zo is er ook een werking voor de professionele voetbaltrainers op poten gezet.

Juridische bijstand

Als de fair play ver zoek is, zorgt Sporta voor juridische bijstand. Dit kan goed van pas komen bij betwistingen over:
 • achterstallig loon;
 • niet-nageleefde contracten
 • schorsingen;
 • boetes;
 • ziekte;
 • ongeval;

Collectieve belangen

Sporta doet echter meer dan individuele problemen oplossen. Tijdens de onderhandelingen in het paritair comité voor de sport verdedigen we de collectieve belangen van de sporters. Via de onderhandelingen met de werkgevers proberen we voor alle sportdisciplines cao's af te sluiten, het sociaal statuut van de sporters te verbeteren en andere knelpunten te ontzenuwen.

Op internationaal vlak is Sporta aangesloten bij de FIFPro (internationale vakbond voor profvoetballers) en de CPA (internationale vereniging voor profwielrenners).